Events

Events Photos
In Memories Most Venerable Thich Tri Quang 2023 In Loving Memories Most Venerable Thich Tri Quang 2023

Dharma Assembly of Repentance 2023
(Pháp Hội Sám Hối)
DharmaAssemblyofRepentance_2023 - Metta Tam Tu Temple

Mid-Autumn Festival 2023 - Metta Tam Tu Temple
(Lễ Hội Trung Thu 2023)
Mid-Autumn Festival 2023 - Metta Tam Tu Temple

In Memories Most Venerable Thich Thien Sieu 2023
(Lễ tưởng niệm huý Nhật lần thứ 22
đức cố Hoà Thượng Thích Thiện Siêu)
In Loving Memories Most Venerable Thich Thien Sieu 2023

In Memories Khong Thi Duong PD Tu Phuong 2023
(Khong Thi Duong PD Tu Phuong 49 Days)
In Loving Memories Khong Thi Duong PD Tu Phuong 2023

Happy Vesak Celebration 2023-Metta Tam Tu Temple
(Lễ Phật Đản 2023)
Happy Vesak Celebration 2023 - Metta Tam Tu Temple

Lễ Cúng Ngọ Phật và
Khánh thành Tháp Cát Tường - Metta Tam Tu Temple
Lễ Cúng Ngọ Phật và 
        Khánh thành Tháp Cát Tường

Lễ An Vị Phật 2023 - Metta Tam Tu Temple Lễ An Vị Phật 2023- Metta Tam Tu Temple

Lễ Sái Tịnh 2023 - Metta Tam Tu Temple Lễ Sái Tịnh - Metta Tam Tu Temple

Ullambana 2022 - Lieu Quan Ullambana 2022 - Lieu Quan

Ullambana 2022 - Metta Tam Tu Temple Ullambana 2022 - Metta Tam Tu Temple

Vesak 2022 - Metta Tam Tu Temple Vesak 2022 - Metta Tam Tu Temple

Thượng Toạ Thích Nguyên Tánh (49 ngày) Thượng Toạ Thích Nguyên Tánh (49 ngày)

Vesak 2022 - Lieu Quan Vesak 2022 - Lieu Quan

Bodhisattva 2022 - Metta Tam Tu
(Lễ Bố tát 2022)
Bodhisattva 2022

Doctrine Medicine 2022 - Metta Tam Tu
(Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư 2022)
Doctrine Medicine - Tam Tu (Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư)

Doctrine Medicine 2022 - Lieu Quan
(Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư 2022)
Doctrine Medicine - Lieu Quan (Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư)

Nguyễn Duy Luỹ - PD Tâm Quảng (49days) Nguyễn Duy Luỹ - PD Tâm Quảng (49days) border=

Nguyễn Duy Luỹ - PD Tâm Quảng Nguyễn Duy Luỹ - PD Tâm Quảng border=

In Memory Of Tri Quang Bodhisattva 49 Days In Memory Of Tri Quang Bodhisattva 49 Days
In Memory Of Most Venerable Thich Thien Sieu In Memory Of Most Venerable Thich Thien Sieu
Nam Mô Avalokiteśvara Bodhisattva July 2019
(Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)
Nam Mô Avalokiteśvara Bodhisattva
Nam Mô Avalokiteśvara Bodhisattva March 2019
(Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)
Nam Mô Avalokiteśvara Bodhisattva
Tam Tu Ground Breaking Ceremony 2018 Tam Tu Ground Breaking Ceremony 2018
Most Venerables Praying And Blessing
Building Metta Tam Tu Projects
Most Venerables Praying And Blessing Building Metta Tam Tu Projects
Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Tâm Từ
(Thượng Tọa Thích Lệ Trang)
Trai Đàn Chẩn Tế Chùa Tâm Từ
Lễ Khai Kinh Bạch Phật
Cung Tiến Giác Linh HT Thích Thiện Siêu
Lễ Khai Kinh Bạch Phật,
        Cung Tiến Giác Linh HT Thích Thiện Siêu
Monks & Nuns Praying for Ullambana (Vu Lan) Monks & Nuns Praying for Ullambana (Vu Lan)
Amitabha & Avalokitesvara Statues
(Under Construction)
Amitabha & Avalokitesvara Statues 2018
Cal Poly Students Attended Retreat at Tam Tu Cal Poly Students Attended Day of Retreat at Tam Tu Temple
Japanese Cherry Blossoms 2018 Japanese Blossoms 2018
Invocation by Venerable Thich Phap Chon 2018
Invocation by Venerable Thich Phap Chon 2018
Sobrato Pavilion Blessing 2018 Sobrato Pavilion Blessing 2018
Exhibition Dharmapada Sutra 2017
(Triển lãm Kinh Pháp Cú)
Trien Lam Kinh Phap Cu 2017
Bodhisattva Ceremony 2017
(Lễ Bố Tát)
Le Bo Ta Tai Chua Tam Tu Morgan Hill
Offering Shangha 2017
(Cúng Dường Trai Tăng)
Offering Shangha 2017
Winter Retreat at Tam Tu
Meditation with Bante Rahula
Winter Retreat at Tam Tu<br>Meditation with Bante Rahula
The Largest Dharmapada Sutra In Asia
(Kinh Phap Cu By Darian Dang)
The Largest Dharmapada Sutra In Asia
Lễ Hội Hoa Sen - Lotus Festival 2017 Lễ Hội Hoa Sen - Lotus Festival 2017
PACT meeting at City Hall San Jose 2017 PACT meeting at San Jose City Hall 2017
Dan & Khanh Wedding 2016 Dan & Khanh Wedding 2016
Henry Le Van Huong Funeral 2016 Henry Le Van Huong Funeral 2016
Lễ tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng
Thích Thiện Bình 2016
Lễ tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Bình
In Memories of Most Vernable
Thich Thien Sieu - Thich Man Giac 2016
Most Vernable Thich Thien Sieu, Most Vernable Thich Man Giac 2016
Youth Retreat 2016 Youth Retreat 2016
Master Chon Attended Lao Wat Ceremony Master Phap Chon Attended Lao Wat Ceremony 2016
Dharma Talk By Vernable Phra Anil Sakya Dharma Talk By Phra Anil Sakya
Master Chon In Houston Texas Master Chon Attending Ground Breaking in Texas 2016
Master Chon at Tzu Chi Foundation Master Chon at Tzu Chi Foundation
Largest Buddha Statues In The World The Largest Buddha Statues In The World
Burke Lecture: Buddhism in
a Global Age of Technology
Burke Lecture: Buddhism in a Global Age of Technology


In order for the videos to function properly, please download Window Media Player 9. Make sure to wait until the file download complete then replay it agains.