Lễ tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Bình

Trung Tâm Phật Giáo Liễu Quán

Chủ nhật 20-11-2016

1

2

3

4

5

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24