In Loving Memories Most Venerable Thich Thien Sieu 2023
(Lễ tưởng niệm huý Nhật lần thứ 22 đức cố Hoà Thượng Thích Thiện Siêu)

Metta Tam Tu Temple
(Saturday, September 30, 2023)

2  1  3
4
5
6