LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2566 – 2022

(Tam Tu Vesak Celebration 2019)


Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Lễ Hội Vesak 2566 - 2022, kỷ niệm Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trân trọng thông báo và kính mời đồng hương và Phật tử hoan hỷ tham dự Lễ Hội Phật Đản - Vesak Phật Lịch 2566 vào hai ngày:

In the joy of Celebrating Vesak Buddha Day 2566 - 2022, Celebrating the Birth, Enlightenment, and Entering Nirvana of Buddha Shakyamuni.

Sincerely announce and invite compatriots and Buddhists to attend the Buddha's Birthday Celebration - Vesak Buddha Calendar 2566 on two days:

Chùa Liễu Quán Temple
1425 Clayton Road, San Jose, Ca 95127
(Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022/Saturday, May 7, 2022)

Chùa Metta Tâm Từ temple
610 Fisher Ave, Morgan Hill, Ca 95037
(Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2022/Saturday, May 14, 2022)

Chương Trình/ Program
10:00 am-11:00 am: Phật tử vân tập & sinh hoạt/Buddhists gather & culture activity
11:00 am-12:30 pm: Lễ Chính thức/Official ceremony
12:30 pm-2:00 pm: Thiết đãi Cơm Chay & Văn nghệ/Vegetarian lunch & Music

Xin hãy cùng nhau mừng kỷ niệm ngày sinh của Đức Chí Tôn vĩ đại, và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc của tất cả chúng sinh trên thế giới.

Please join us in celebrating the birth of our great teacher, Lord Buddha, and together we will pray for peace and happiness of all beings in the world.

Vui lòng liên hệ Liễu Quán để biết thêm thông tin 408-272-5765
Please contact Lieu Quan for more information 408-272-5765

 Tâm Từ Metta Temple
 610 Fisher Ave
 Morgan Hill, CA 95037
 (408) 465-5548

 From San Jose
 Take US-101 S toward Los Angeles
 Take the Tennant Ave exit
 Turn right onto Tennant Ave
 Turn left onto Butterfield Blvd
 Take the 1st left onto Fisher Ave
 Destination will be on the right

 From Gilroy
 Take US-101 N toward San Jose
 Take the Tennant Ave exit
 Turn left onto Tennant Ave
 Turn left onto Butterfield Blvd
 Take the 1st left onto Fisher Ave
 Destination will be on the right